Анекс школског програма за 2020/2021. школску годину

Поштоване колеге,

Као што знате наредне школске 2020/2021. године ради се по новом плану и програму за одређене разреде и предмете. Због тога морамо у складу са законом да  урадимо АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.

-Потребно је да се на нивоу АКТИВА у току ове недеље, договорите ко ће и како радити планове.

–  Планове радимо за следеће предмете:

ПРВИ РАЗРЕД– нови предмет Дигитални свет (уместо Пројектне наставе);

ТРЕЋИ РАЗРЕД – сви предмети;

СЕДМИ РАЗРЕД– сви предмети осим Информатике и рачунарства,Технике и технологије, Физичког и здравственог васпитања и Верске наставе (који су рађени прошле школске године по новом плану);

ОСМИ РАЗРЕД– Информатика и рачунарство, Техника и технологија, Физичко и здравствено васпитање,Верска настава и предмети које бирамо као Слободне наставне активности(Хор и оркестар, Шах, Свакодневни живот у прошлости и Цртање, сликање и вајање).

– Веома је ВАЖНО  да се при изради планова руководите према правилницима које је прописало Министарство(називи тема, број часова, сарджаји и исходи).

– Програм из правилника за слободне наставне активности за 7. и 8. разред, послаћемо на мејл наставницима који их буду радили.

– Планове радите у табелама које је смо направили. Можете рашитити колоне ако је потребно, водећи рачуна да не изађу ван маргина. Немојте мењати фонт и величину слова. За сваки предмет додали смо остале облике који су претходних година рађени у Школском програму. Ако неко планира неки облик за који није постављена табела(нпр. ваннаставне активности) може додати табелу.

– Важно нам је да планове за један разред обједињено на мејл пошаље један наставник из актива, ради лакшег сналажења јер има доста планова.

РОК за слање планова је 22. јун 2020. године на мејл адресу: topheroj.sk@gmail.com

– Анекс Школског програма усваја Школски одбор до краја јуна месеца, зато је потребно да планове предате на време.

– Препорука је да планове за Дигитални свет и 3. разред, раде учитељи који следеће школске године уче 1. односно 3. разред.

-Претходних година се дешавало да се сви активи међусобно нису усагласили о садржају планова, што је довело до поновне израде планова. Договорите се, јер се планови не могу мењати након устајања.

– Коначну верзију планова, након исправки (ако их буде) пошаљите свим члановима актива.

– Потребно је у септембру, када радите глобалне планове да се придржавате написаних планова у Школском програму.

– За планове осталих облика (додадна, допунска настава и ваннаставне активности није потребно писати број часова по темама јер га сваки наставник планира другачије.

– Наставници који раде планове могу преузети штампани материјал из правилника за свој предмет код стручне службе у матичној школи.

– Уколико неко не може да преузме документ, послаћемо на мејл адресу.

С обзиром на крај наставне године и бројне обавезе које имате, хвала на разумевању и жељи да завршимо и овај део посла!

Стручна служба ОШ“Топлички хероји“ (овде преузми обавештење у .doc формату)

Важећи правилници за разреде и предмете који се раде по новом плану и програму од школске 2020/2021. године

Овде преузмите: Правилник 1 разред-Дигитални свет

Овде презумите: Правилник 3 разред

Овде преузмите: Правилник 7 разред

Овде преузмите: Правилник 8 разред – нови предмети

У наставку се налазе табеле за израду Анекса школског програма по разредима и предметима:

ПРВИ разред:

ПРВИ разред – Дигитални свет


ТРЕЋИ разред:

ТРЕЋИ разред – Обавезни предмети

ТРЕЋИ разред – Енглески језик

ТРЕЋИ разред – Верска настава

ТРЕЋИ разред – Пројектна настава

ТРЕЋИ разред – Допунска настава

ТРЕЋИ разред – Ваннаставне активности


СЕДМИ разред:

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Ликовна култура, Цртање, сликање и вајање

Музичка култура, Хор и оркестар

Историја, Свакодневни живот у прошлости

Географија

Физика

Математика

Биологија

Хемија, Шах

Грађанско

Руски језик


ОСМИ разред:

Техника и технологија

Информатика и рачунарство

Физичко и здравствствено васпитање

Верска настава

Свакодневни живот у прошлости

Хор и оркестар

Цртање, сликање и вајање

Шах