Obaveštenje za roditelje

Данијела Милић, 20.08.2020.године
Poštovani roditelji,
Ovim putem Vas obaveštavamo da ste u obavezi da se izjasnite o načinu pohađanja nastave Vašeg deteta od 01.09.2020.godine. Možete odabrati jedan od dva ponuđena načina, nastava u školi ili nastava na daljinu (časovi na RTS_u). U slučaju da se opredelite za nastavu na daljinu Vaše dete će pratiti časove samo na TV_u. Provera i ocenjivanje naučenog   znanja vršiće se u školi. Prosleđujemo Vam saglasnost koju ste u obavezi da prepišete ili odštampate na papiru, pri čemu ćete zaokružiti jednu od 2 mogućnosti.Potpišite, slikajte i sliku prosledite viber porukom.Rok za slanje je do 21.8. 2020 do 10 sati.
pomoćnik direktora u Žitorađi,
Danijela Milić