10. децембар. Међународни дан људских права.

Данијела Милић, 09.12.2020.године

Први циклус основног образовања:

Како илустровати дечја права

Други циклус основног образовања и средње образовање

 
Демократска култура у школама

Компетенције за демократску културу