Стручно усавршавање Житорађана

Бојан Милић, 19.03.2019.године

У недељу, 17. марта 2019. године у просторијама основне школе у Житорађи, реализован је део стручног усавршавања наставника планираног годишњим планом рада школе за ову школску годину.

Семинарима је присуствовало укупно 90 наставника, 85 наставника из наше школе и 5 наставника из школе „Вук Караџић“ из Дољевца, док је претходног дана, у суботу, 16. марта, 25 наставника запослених у ОШ “Топлички хероји” Житорађа, присуствовало семинарима из истог циклуса у Нишу.

Наставници су били подељени у 3 групе и слушали су и активно учествовали у реализацији једног од семинара за који су се определили пре почетка. Теме занимљиве, у складу са интересовањима наставника и на препоруку нашег Тима за стручно усавршавање, а у сарадњи са учитељским друштвом из Ниша и одличним предавачима и водитељима семинара, учинили су да 8 сати стручног усавршавања протекне веома брзо и лако. Доста новог знања је придодато већ постојећем, доста старог знања је освежено новим примерима, добијене нове идеје…

Теме које су обрађиване су:

  1. Планирање у настави српског језика и књижевности
    (Каталошки број 831; Компетенција 1; Приоритет 3),
  2. Развијање социјалних вештина у школи
    (Каталошки број 76; Компетенција 3; Приоритет 4),
  3. Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације
    (Каталошки број 504; Компетенција 2; Приоритет 3)