Пројектна настава-национални паркови Србије

Саша Јорданов, 21.12.2018.године

Час пројектне наставе је одржан 21.12.2018. у 09:50.

У овом пројекту je учествовалo 18 учениka из шест одељења (VIII1 , VIII2, VIII3, VI2 , VI3 и VII2).

Реализацију програма су помогли наставници: Саша Јорданов, Добрила Богдановић, Љубинка Живковић и Радисав Милић. Циљ овог часа је био да се упознамо са географским положајем, рељефом, природним лепотама, историјским наслеђем, флором и фауном Националних паркова Србије.

Могло се приметити на часу добра међупредметна повезаност географије, историје и биологије. Часу пројектне наставе је присуствовало двадесетак наставника и стручних сарадника.