Школски тимови

ИКТ тим

Чланови тима:

Дамјан Коцић - проф. математике
Бојан Милић - проф. информатике
Миљана Стојиљковић - проф. српског
Аница Тричковић - проф. математике
Марија Спасић - проф. математике

Тим за школско развојно планирање

Чланови тима:

Бојан Милић – вођа тима
Татјана Михајловић – педагог
Бобана Јанковић – педагог
Љиљана Микић - психолог
Марија Петковић – проф. информат.
Миодраг Петковић – проф. српског
Сања Стојановић – проф. енглеског
Виолета Стошић – проф. раз. наставе
Ивана Николић - ученички парламент
Оливер Стајић - локална самоуправа
Небојша Николић - Савет родитеља

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Чланови тима:

Ана Живковић – вођа тима
Сунчица Вукић - проф. раз. наставе
Ивана Ђорђевић - проф. математике
Слободан Митровић - проф. ТИО
Жаклина Станојевић - проф. раз. наст.
Бобана Јанковић - педагог
Виолета Савић - Савет родитеља
Теодора Динић - ученички парламент