Физичко васпитање

Радован Костић

Проф. физичке културе

У Житорађи, разредни старешина 6-4 одељења

Драган Станковић

Проф. физичког васпитања

У Житорађи

Синиша Стојковић

Проф. физичког васпитања

У Доњем Црнатову и Житорађи. Разредни старешина 5- у Доњем Црнатову.

Владимир Михајловић

Проф. физичког васпитања

У Пејковцу и Житорађи, разредни старешина 7-5 одељењу у Пејковцу.

Никола Славковић

Проф. физичког васпитања

У Пејковцу и Дубову.