Уџбеници

У вези са избором уџбеника за школску 2019/2020. годину, обавештавамо вас следеће:

Уџбеници које је школа одабрала за коришћење у настави од школске 2016/2017. до школске 2018/2019. године, остају у употреби до промене програма наставе и учења. Ово се односи на уџбенике за трећи, четврти, седми и осми разред.

Уџбеници за први и пети разред, који су усклађени са новим наставним планом и које је школа одабрала за коришћење у школској 2018/2019. години, остаће у употреби и наредне, 2019/2020. школске године (неће бити новог избора уџбеника за први и пети разред).

Од школске 2019/2020. године примењиваће се нови програм наставе и учења за други и шести разред.