Ученички парламент

Ученички парламент чине по два ученика седмог и осмог разреда из сваког одељења наше школе, укупно 32 ученика.

Житорађа, 7. разред – 8 ученика
Житорађа, 8. разред – 8 ученика
Пејковац, 7. разред – 4 ученика
Пејковац, 8. разред – 4 ученика
Доње Црнатов,о 7. разред – 2 ученика
Доње Црнатово, 8. разред – 2 ученика
Дубово 7. разред, – 2 ученика
Дубово 8. разред, – 2 ученика

Списак свих чланова ученичког парламента се налази ОВДЕ.