ТиО / Информатика

Миломир Стојчић

Наст. техничке и технологија

У Житорађи и Дубову. Разредни старешина 5-7 одељења у Дубову.

Драган Михајловић

Проф. Технике и технологије

У Житорађи, Доњем Црнатову и Пејковцу

Верица Јанкелић

Проф. технике и технологије

У Пејковцу

Слободан Митровић

Проф. технике и технологије

У Житорађи

Небојша Ристић

Проф. технике и технологије

У Пејковцу.

Марија Петковић

Проф. информатике

У Житорађи, разредни старешина 7-4 одељењу

Зоран Митровић

Проф. информатике

У Пејковцу, Дубову.

Александар Филиповић

Проф. информатике

У Доњем Црнатову и Дубову