Српски језик

Драгослава Стаменковић

Проф. српског језика

У Житорађи, разредни старешина 6-3 одељењу; мастер - образовни ниво; члан Стручног жирија националног пројекта " Читалачки маратон" и вођа Клуба читача у Житорађи. Осведочено успешна као професор и формалном ознаком каква су - бројна освојена висока места на свим нивоима националних такмичења из нашег предмета. Активна у Друштву за српски језик Подружнице Ниш.

Данијела Цветковић

Проф. српског језика

У Житорађи, разредни старешина 8-4 одељењу. Дипломирани професор српског језика. Председница Актива професора српског језика у нашој школи. Дугогодишњи летописац школе. Сјајан ментор ђацима и новим колегама-почетницима.

Винка Ђурашковић

Проф. српског језика

У Житорађи; у настави и делом норме у матичној библиотеци. Ауторка књиге "Сановник". Разредни старешина одељења 5-4.

Миодраг Петковић

Проф. српског језика

У Житорађи, разредни старешина 8-1 одељења. Успешан као ментор ђацима - такмичарима, на свим нивоима, из области језика и на Рецитаторској смотри.

Зрела Тодоровић

Проф. српског језика

У Житорађи

Миљана Станковић

Проф. српског језика

У Пејковцу, разредни старешина 6-6 одељењу

Виолета Богићевић

Проф. српског језика

У Пејковцу.

Милена Новаковић

Проф. српског језика

У Пејковцу

Данијела Васић

Проф. српског језика

У Доњем Црнатову, разредни старешина 8-7 одељењу. Дипломирани професор српског језика и књижевности. Дугогодишњи новинар, аутор и водитељ на ударним домаћим нишким телевизијама и радио-водитељ. По природи духовита и весељак, у раду предана и професионалац.

Миљана Стојиљковић

Проф. српског језика

У Дубову, разредни старешина 8-8 одељењу; мастер компаративне књижевности (Филозофски факултет у Нишу); члан Стручног жирија националног пројекта " Читалачки маратон" и вођа Клуба читача у Дубову; едитор сајта у ИКТ тиму.

Миљана Владимировић

Проф. српског језика

У Дубову, делом норме. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду.