Разредна настава

Невена Цветановић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1-1 у Житорађи

Драгана Вељковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1-2 у Житорађи

Иванка Станојевић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2-1 у Житорађи

Наташа Недељковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2-2 у Житорађи

Верица Миленковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 3-1 у Житорађи

Виолета Миловановић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 3-2 у Житорађи

Виолета Стошић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 4-1 у Житорађи

Марија Радивојевић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 4-2 у Житорађи

Ивана Антић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1. разреду у Пејковцу

Југослава Чворовић

Наст. разредне наставе

Одељењски старешина 2. разреда у Пејковцу

Виолета Бранковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 3. разреда у Пејковцу

Слађана Миљковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 4. разреда у Пејковцу

Ирена Денић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 2 разреда у Глашинцу

Зоран Николић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 3. разреда у Глашинцу

Малина Миленковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 4. разреда у Глашинцу

Зорица Ђорђеска

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 4. разреда у Речици

Јелена Станојевић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2. разреда у Речици

Сунчица Вукић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 3. разреда у Речици

Љубинка Денић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1. разреду у Јасеници

Данијела Антонић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2 и 3. разреду у Јасеници

Синиша Рамић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 4. разреда у Јасеници

Мирјана Здравковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 3. разреда у Вољчинцу

Сања Стефановић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2. разреда у Вољчинцу

Жаклина Станојевић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 3. разреда у Влахову

Ана Живковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2 и4. разреда у Влахову

Борка Милић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 4. разреда у Лукомиру

Мирољуб Ивановић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2. разреда у Лукомиру

Дејан Вукић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 3. разреда у Лукомиру

Гордана Момчиловић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1. разреда у Подини

Ана Тодоровић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2 и 3. разреда у Подини

Предраг Миленковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 4. разреда у Подини

Светлана Станковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 2. разреда у Топоници

Јелена Филиповић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1, 2, 3 и 4. разреда у Студенцу

Оливера Најдановић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 3. разреда у Самариновцу

Драгана Ђорђевић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2 и 4. разреда у Самариновцу

Јелена Филиповић Јовановић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1. разреда у Држановцу

Слађана Живић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2. разреда у Држановцу

Даниела Стевановић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 3 и 4. разреда у Држановцу

Ненад Илић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 4. разреда у Старој Божурни

Наташа Костић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2 и 3. разреда у Старој Божурни

Бранкица Миленковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 3. разреда у Доњем Црнатову

Марија Јовановић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2 и 4. разреда у Доњем Црнатову

Сузана Стојковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 3. разреда у Бадњевцу

Весна Ђорђевић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2 и 4. разреда у Бадњевцу

Милош Миленковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 3. разреда у Дреновцу

Тања Миленковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2 и 4. разреда у Дреновцу

Јелена Митровић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 2 и 4. разреда у Горњем Црнатову

Милена Величковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина1, 2, 3 и 4. разреду у Грудашу

Жарко Маринковић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 1 и 2. разреда у Дубову

Ивица Крстић

Проф. разредне наставе

Одељењски старешина 3 и 4. разреда у Дубову