Педагошко-психолошка служба

Љиљана Микић

Психолог

Дипломирани психолог. Одговорна и одмерена, проницљива у свом домену рада – посматрању спољашњег понашања и анализи унутрашње људске природе. Смирена и стабилна у интерперсоналним релацијама.

Татјана Михајловић

Педагог

Дипломирани педагог. Тактична, поуздана, брижна у раду са ђацима и колегама. Одлична као мотиватор и саветодавац. Драга као колега и пријатељ.

Душица Костадиновић

Педагог

Дипломирани педагог. Изразито радна, вредна, неизмерно посвећена ђацима, колегама, послу. Носи титулу највеће радилице у колективу.

Бобана Милошевић

Педагог

Дипломирани педагог. Нежна, брижна, знана у колективу као изузетно предусретљива, ведра и мила сарадница.

Сузана Савић

Педагошки асистент

Педагошки асистент у васпитно-наставном домену и ваннаставним активностима. Марљива, срдачна, посвећена личном усавршавању и напретку, добар сарадник и додатна подршка ђацима и колегама.