Одобрен еразмус плус пројекат стручне обуке наставног и ненаставног особља

Развој вештина и компетенција наставника за инклузивно образовање ученика са отежаним учењем и корак ка интернационализацији школе

2023-1-RS01-KA122-SCH-000138173

ОШ „Топлички хероји“, Житорађа, по први пут је добила Еразмус плус пројекат из области општег образовања (КА122SCH).

Пројектом, који су писали запослени школе, предвиђено је да петоро запослених из редова наставног и ненаставног особља прође обуку из области инклузивног образовања где ће радити на развоју вештина и компетенција за рад са ученицима са отежаним учењем. Ово ће уједно бити и први корак у међународним активностима школе.

Пројекат финансира Европска унија, у оквиру Еразмус плус програма.
Хвала Европској унији и Темпус фондацији!

Руководство школе

Одрицање од одговорности:
Финансирано средствима Европске уније. Изнесени ставови и мишљења су ставови и мишљења аутора и не морају се подударати са ставовима и мишљењима Европске уније или Европске извршне агенције за образовање и културу (ЕАЦЕА). Ни Европска унија ни ЕАЦЕА не могу се сматрати одговорнима за њих.