Историја / Географија

Љубинка Живковић

Проф. историје

У Житорађи, разредни старешина 7-2 одељењу

Јелена Стојановић

Проф. историје

У Житорађи и Дубову.

Игор Златковић

Проф. историје

У Пејковцу и Доњем Црнатову, резредни старешина 5- у Пејковцу.

Добрила Богдановић

Проф. географије

У Житорађи; разредни старешина 8-2 одељењу.

Небојша Станковић

Проф. географије

У Пејковцу, разредни старешина 8-5 одељењу

Саша Јорданов

Проф. географије

У Доњем Црнатову и Житорађи, разредни старешина 7-7 одељењу

Бранислав Стојановић

Проф. географије

У Дубову