Страни језик

 

 

Сузана Мутавџић Прокић

Проф. енглеског језика

У Житорађи.

Светлана Пешић

Проф. енглеског језика

У Житорађи.

Сања Стојановић

Проф. енглеског језика

У Житорађи, разредни старешина 8-3 одељења

Јована Јовановић

Проф. енглеског језика

У Житорађи и истуреним одељењима

Марија Јеленић

Проф. енглеског језика

У Пејковцу, разредни старешина 8-6 одељењу

Драгана Вассос

Проф. енглеског језика

У Пејковцу и истуреним одељењима

Сандра Калеци

Проф. енглеског језика

У Доњем Црнатову, разредни старешина 6-7 одељењу

Стефан Живковић

Проф. енглеског језика

У Дубову.

Тамара Нуркић

Проф. енглеског језика

У четвороразредним одељењима

Јелена Динић

Проф. енглеског језика

У четвороразредним одељењима

Предраг Марковић

Проф. руског језика

У Житорађи.

Татјана Јанаћковић

Проф. руског језика

У Житорађи и Доњем Црнатову

Јованка Павић

Проф. руског језика

У Пејковцу и Житорађи

Марина Радојковић

Проф. руског језика

У Дубову

Јелена Стојиљковић

Проф. руског језика

У Пејковцу и Житорађи