Верска / Грађанско

Горан Антанасковић

вероучитељ

У Житорађи и истуреним одељењима

Радован Цветановић

вероучитељ

У Пејковцу и истуреним одељењима

Саша Стојиљковић

вероучитељ

У Доњем Црнатову и истуреним одељењима

Милица Антанасковић

вероучитељица

У Дубови и истуреним одељењима

Бранислав Стојановић

Прог. географије - грађанског васпитања

У Житорађи, Пејковцу, Доњем Црнатову и Дубову