Биологија / Хемија

Радисав Милић

Проф. Биологије

У Житорађи, разредни старешина 6-2 одељењу

Бобан Стевић

Проф. биологије

У Житорађи

Драгана Тројановић

Проф. биологије

У Доњем Црнатову и Житорађи

Дејан Јанковић

Проф. биологије

У Пејковцу и Дубову

Драгана Коцић

Проф. биологије

У Дубову

Данијела Милић

Проф. хемије

У Житорађи и Пејковцу, разредни старешина 7-1 одељењу

Валентина Ашчетовић

Проф. хемије

У Доњем Црнатову, Дубову и Пејковцу, разредни старешина 7-8 одељењу