Бесплатни уџбеници

Свесни тешке економске ситуације са једне стране, а ограничени средствима из буџета са друге, желимо да у школској 2019/2020 години пројектом “Набавка уџбеника” и других наставних средстава за ученике основних школа обухватимо што већи број ученика основних школа.

Право на бесплатне уџбенике имају ученици из следећих категорија:

  • ученици из социјалмо-материјално угрожених породица (примаоци новчане и социјалне помоћи)
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по Индивидуалном Образовном Плану)
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварује по Индивидуалном Образовном Плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
  • Ученици основних школа који су у породици ТРЕЋЕ или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Школи (разредном старешини) се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике из социјалмо-материјално угрожених породица (примаоци новчане и социјалне помоћи) – доставља се РЕШЕНЈЕ (копија) којим се утврђује право на остваривање социјане новчане помоћи
  • за ученике који су у породици ТРЕЋЕ или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет) – доставити потврду образовно васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • за ученике који су у породици ТРЕЋЕ или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
  • за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање посебна документација НИЈЕ ПОТРЕБНА, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Потребну документацију родитељи предају разредним старешинама најкасније до ПЕТКА, 08. марта 2019. године.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *